Hälsofördelar med att vara fysiskt aktiv

Simning

TRÄNING

Redan de gamla grekerna kände till hälsofördelarna med simning. I dag är tillgängligheten för simning enorm då det de senaste åren blivit väldigt populärt att bygga pool på sin tomt. Dessa pooler kan kanske ses som lite korta för att genomföra en vettig träning men en normalstor pool fungerar alldeles utmärkt för träning.

Simning

Bollsporter

löpning

aktivitetsarmband

Träning, träning och åter träning

LÖPTRÄNING GER RESULTAT

Det finns många hälsofördelar med att vara fysiskt aktiv, och Statens folkhälsoinstitut rekommenderar att man är fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag. 

Det behöver inte vara 30 minuter i följd, utan kan lika gärna vara uppdelat i kortare pass. Lyckas man få till mer än 30 minuters fysisk aktivitet per dag är detta positivt, då ökad aktivitet innebär ännu större hälsovinster. Det samma gäller ökat intensitet, upp till en vis nivå.

Vad menas då med fysisk aktivitet? Vad gäller ansträngningsnivå så bör aktiviteten bör vara på nivån rask promenad eller däröver.

Det kan till exempel röra sig om trädgårdsarbete, friluftsliv, idrott eller aktiva transporter i vardagslivet såsom löpning, promenader och cykling. Det ska vara aktiviteter av aerob karaktär.

Om man ägnar sig åt fysisk aktivitet med hög intensitet behöver det inte nödvändigtvis krävas 30 minuter per dag för att uppnå markanta hälsovinster, utan det kan räcka med minst 75 minuter per vecka.

Aktiviteterna ska då helst spridas ut över veckan, istället för att bestå av ett eller två långa simpass i en pool med hög intensitet.

30 minuters fysisk aktivitet förbättrar hälsan