Motionsgrupp

Ett mycket bra sätt att komma igång och börja motionera är genom att bilda en motionsgrupp. En motionsgrupp är en grupp av individer med liknande mål som börjar motionera tillsammans. Gruppen kan bestå av en grupp vänner eller av individer som inte känner varandra sedan tidigare. Båda alternativen har sina fördelar.

  • En grupp med vänner ger dig tid att umgås med dina vänner ute i naturen medan ni motionerar.

    Detta är en trevlig privat plats där man kan diskutera saker man kanske inte skulle känna sig bekväm med att diskutera på stan eller på jobbet.
    Man kan också känna sig mer bunden till sitt åtagande om man känner att man sviker sina vänner om man slutar.

  • En grupp främlingar ger dig chansen att träffa nya människor från olika platser i samhället.

    Personer som du kanske aldrig skulle ha träffat annars. Man får chansen att prata om saker som man normalt inte pratar om i sin vänskapsgrupp. Att gå med i en grupp främlingar kan också kännas som ett mindre åtagande vilket gör det lättare att komma igång.

Om du vill skapa en grupp med vänner så är det vanligen inte svårt att hitta vänner som vill motionera tillsammans med dig. Om du föredrar en grupp främlingar så finns det i de flesta områden öppna grupper som träffas på givna dagar. Allt du behöver göra för att delta är att komma dit när de träffas. Kommunen eller din lokala idrottsklubb kan ofta hjälp dig få reda på när dessa grupper träffas i ditt område.

Fördelarna med att vara med i en motionsgrupp

Jag har redan nämnt att det kan vara mycket trevligt att vara med i en motionsgrupp och umgås med sina vänner i naturen. Nu är det dags att titta lite på de fördelar som det för med sig för din motion.

Att gå med i en motionsgrupp gör ”att börja motionera” till ett mer konkret åtagande. Det är inte längre något som du vill göra utan du har gjort en utfästelse inför andra om att du vill göra det. Om du slutar påverkar det andra. Andra som märket att du slutar. Att sluta motionera får med andra ord mer konkreta konsekvenser.

Du kan inte längre bara strunta att motionera en dag. Om du inte kommer till gruppen så kommer en av klubbens medlemmar ringa upp dig och se vad som händer. Du kan inte längre rationalisera dina beslut för dig själv. Du måste även rättfärdiga ditt beslut inför andra. Andra som vill att du kommer. Det är med andra ord ett positivt utnyttjande av grupptryck.  Du kan givetvis fortfarande sluta när du vill men det måste nu vara ett medvetet  beslut som du står för.

En bra motionsgrupp har medlemmar som stödjer varandra och pressar varandra att nå sina mål. Dessa mål kan vara olika för olika personer baserat på deras kondition. En bra motionsgrupp hjälper de olika medlemmarna att sätta bra rimliga mål och uppmuntrar alla att ständigt sätta högra mål för sig själva. Genom att alla medlemmar pressar varandra att bli allt bättre så skapas en positiv cirkel som gör det lättare för alla att nå sina mål.

Det är mycket viktigt att alla i gruppen pressar varandra. Om alla är för snälla mot varandra kan den positiva cirkeln som en motionsgrupp för med sig lätt bli till en negativ cirkel där man till slut blir en sällskapsklubb istället för en motionsklubb.